Skip to content

Smakmöte

Smakmötet – Exceptionella råvaror utses, seminarier och samtal.

På Smakmötet, som arrangeras en gång per år, utses vilka råvaror som får utmärkelsen Exceptionell Råvara. För att lyckas nå dit rekommenderar vi att producenten först deltar på ett Utvecklingsmöte för att få en uppfattning vad man eventuellt behöver utveckla sin produkt. På Smakmötet i oktober 2023 deltog 27 råvaror varav 2 var referensråvaror. 8 råvaror fick utmärkelsen Exceptionell Råvara.  Läs mer här.              Smakmötet 2024 äger rum den 28 oktober. 

Så går Smakmötet till:

Under en dag provas råvaror av en stor grupp kockar i olika smakjurygrupper.  Varje bidrag poängsätts utifrån givna kriterier. Kockarna bedömer råvarans utseende, mörhet, saftighet, konsistens och smak där smaken väger högst. Det är antalet poäng som avgör om en råvara blir exceptionell, ingen placering sker mellan de olika bidragen. Det är alltså ingen tävling- alla produkter som får minst 35 poäng får utmärkelsen Exceptionell Råvara och rätt att använda Exceptionell Råvaras märkning som delas ut vid diplomceremoni.

Instruktioner för deltagande producenter, följ de 5 punkterna nedan:
1. Anmäl dig här senast den 15/10. OBS! Anmäl dig så fort du vet att du kommer delta, gärna antal råvaror och kategori, det hjälper oss i vår planering.  Exakt vilken råvara det blir behöver du inte meddela för 3 dagar innan, se punkt 2.
2. Fyll i råvarufakta för varje råvara du lämnar in. Senast 27/10
Råvarufakta Fågel
Råvarufakta Gris
Råvarufakta Lamm/Får
Råvarufakta Nöt

3. Instruktion av visning och provbit
Instruktionerna för visnings och provbiten är samma som för ett utvecklingsmöte. 
Instruktion Fågel
Instruktion Gris
Instruktion Lamm/Får
Instruktion Nöt

4. Förpackning 
Läs våra tips här 

5. Leverans av råvara 
Meddelas senare