Skip to content

Smakmöte

Exceptionella råvaror utses –  nästa Smakmöte den 31 oktober 2022

På Smakmötet, som arrangeras en gång per år, utses vilka råvaror som får utmärkelsen Exceptionell Råvara. För att lyckas nå dit rekommenderar vi att producenten först deltar på ett Utvecklingsmöte för att få en uppfattning vad man eventuellt behöver utveckla sin produkt. 

Så går Smakmötet till:
Under en dag provas råvaror av en stor grupp kockar.  Varje bidrag poängsätts utifrån givna kriterier. Kockarna bedömer råvarans utseende, mörhet, saftighet, konsistens och smak. Det är antalet poäng som avgör om en råvara blir exceptionell, ingen placering sker mellan de olika bidragen. Det är alltså ingen tävling, alla produkter som får minst 35 poäng får utmärkelsen Exceptionell Råvara.

På senaste Smakmötet i oktober 2021 deltog 37 råvaror från ett tjugotal svenska producenter varav 16 fick utmärkelsen Exceptionell Råvara. 

Anmäl dig här