Skip to content

Smakmöte

Smakmötet 30 oktober 2023- Exceptionella råvaror utses 

På Smakmötet, som arrangeras en gång per år, utses vilka råvaror som får utmärkelsen Exceptionell Råvara. För att lyckas nå dit rekommenderar vi att producenten först deltar på ett Utvecklingsmöte för att få en uppfattning vad man eventuellt behöver utveckla sin produkt. På Smakmötet i oktober 2022 deltog 37 råvaror från ett tjugotal svenska producenter varav 17 fick utmärkelsen Exceptionell Råvara. 

Så går Smakmötet till:
Under en dag provas råvaror av en stor grupp kockar.  Varje bidrag poängsätts utifrån givna kriterier. Kockarna bedömer råvarans utseende, mörhet, saftighet, konsistens och smak. Det är antalet poäng som avgör om en råvara blir exceptionell, ingen placering sker mellan de olika bidragen. Det är alltså ingen tävling, alla produkter som får minst 35 poäng får utmärkelsen Exceptionell Råvara.

Instruktioner för deltagande producenter, följ de 5 punkterna nedan:
1. Anmäl dig här senast den 15/10
2. Fyll i råvarufakta för varje råvara du lämnar in. Senast 27/10
Råvarufakta Fågel
Råvarufakta Gris
Råvarufakta Lamm/Får
Råvarufakta Nöt

3. Instruktion av visning och provbit
Instruktionerna för visnings och provbiten är samma som för ett utvecklingsmöte. 
Instruktion Fågel
Instruktion Gris
Instruktion Lamm/Får
Instruktion Nöt

4. Förpackning 
Läs våra tips här 

5. Leverans av råvara 
Meddelas senare