Skip to content

Råvarufakta NÖT

Detaljerad sortbeskrivning vallarter, spannmål, kraftfoder, hö, ensilage osv.
Beskriv miljö och varianter. Skog, stall, hagmark osv.
Transportsätt? Dag för transport?
Tid? Temperatur i kyl? Luftfuktighet?
Tid? Temperatur? Luftfuktighet?
Datum? Styckningsätt, puts, detaljer, finish?
Tid? Temperatur? Luftfuktighet? Plats? Annat?