Förpacka och presentera råvaran rätt

Under de tio år som Exceptionell Råvara arrangerat provningar har vi lärt oss en hel del av vad som påverkar en råvaras kvalité. ”Det är viktigt med omsorg om detaljerna- att hålla hög kvalité rakt igenom” säger Stefan Eriksson, Exceptionell Råvaras provningsledare. Två viktiga parametrar vid bedömning är utseende och förpackning då ett av bedömningskriterierna är ”Utseende i rå form”. Här följer några konkreta råd som gör det lättare att lyckas.

Visningsbiten
ska helst vara nysågad och ha raka snitt. Eventuella benflisor ska vara bortskrapade så att visningsbiten är helt ren.

Förpackning
När du förpackar din råvara- använd vaxat slaktarpapper som andas. Undvik papper gjort av plast och alla former av plastförpackningar där fukten kan stängas inne. Varför? Råvaran kan börja vätska och det kan leda till att råvaran förstörs och i värsta fall inte kan användas vid provningen. ”Vi har haft råvaror som surnat och det har hänt att vi har fått slänga bitar som blivit förstörda just på grund av att de förpackats i plast och vätska bildats som förstört köttet” säger Stefan Eriksson. ”Om du sågar provningsbiten på fredagen, förpackar den i plast och utvecklingsmötet är på måndagen är det ganska många dagar som inte köttet får möjlighet att andas och risken är då stor att råvaran förstörs – och det vill vi på alla sätt undvika!” avslutar Stefan Eriksson.