Exceptionella Råvaror och resultat Smakmötet

8 råvaror fick utmärkelsen Exceptionella på årets Smakmöte där ett 40 tal kockar uppdelade i olika smakjurygrupper bedömde totalt 27 råvaror varav 2 var refererensråvaror.
Högst poäng, 39,96, fick en 62 månader gammal Wagyu/Brown Swiss från producenten Alpha Wagyu i Dalstorp. Utmärkelsen Exceptionell Råvara innebär att producenten får använda Exceptionell råvaras märkning för råvaror producerade enligt samma ”recept” som den råvara som fick utmärkelsen. 
Läs mer om Smakmötet här.

Följande råvaror fick utmärkelsen Exceptionell Råvara 2023: 
LAMM/FÅR:
Tacka, Leicester, 4 år, Kärrbo Prästgård, 37,07 poäng
Tacka, Vit Dorper, 1 år och 3 mån, Mörkö Lamm– 36,21 poäng
Tacka, Finullsfår, 3 år och 9 mån, Rugstorps gård – 35,25 poäng

GRIS:
Mangalica österikiska linjer, gylta 15 månader, Blekslätten– 37,23 poäng

NÖT:
Wagyu/Brown Swiss, 62 månader, Alpha Wagyu – 39,96 poäng
Wagyu/SRB 51 mån, Böja Stommen – 38,93 poäng
SRB/Wagyu 33 mån, Aspa Gård – 37,64 poäng
Rödkulla 8 år och 5 månader, Torsåkers Kött – 35,00 poäng

Resultat övriga råvaror som bedömdes på Smakmötet 2023:

LAMM/ FÅR:
Bagg(lamm), Kärrbo Prästgård – 33,14 poäng
Bagglamm, Kärrbo Prästgård – 32,71 poäng
Gotlandsfår, Missjö gård – 27,11 poäng
Referensråvara – 25,39 poäng

GRIS:
Berkshire Aska Alpha Wagyu – 27,12 poäng
Referensråvara – 23,00 poäng
Berkshire Alpha Wagyu – 22,31 poäng

NÖT:
SRB 49 mån Böja Stommen – 30,25 poäng
Jersey 10 år, Gissebo Gård – 29,32 poäng
SRB 8 år, Aspa Gård – 27,21 poäng
Jersey 4 år, Gissebo Gård – 25,71 poäng
Dexter 15 år, Missjö Gård – 23,96 poäng
SRB 10 år, Ösvreta Gård– 17,43 poäng
Jersey 3,5 år, Gissebo Gård – 14,75 poäng

FÅGEL:
Bresse tupp, Stackvallen Lantbruk – 33,89 poäng
Bohusländsk Dalsk pärlhöna, Blekslätten – 33,25 poäng
Plymouth Rock tupp, Stackvallen Lantbruk – 31,96 poäng
Australorp + Delaware, Stackvallen Lantbruk – 28,22 poäng
Referensråvara – 25,29 poäng