Skip to content

Råvarufakta GRIS

Detaljerad sortbeskrivning vallarter, spannmål. vassle äpple, kraftfoder, hö, ensilage osv.
Beskriv miljö och varianter. Skog, stall, hagmark osv.
Transportsätt?, dag för transport?
Tid? Temperatur i kyl? Luftfuktighet?
Tid? Temperatur i kyl? Luftfuktighet?
Datum? Styckningssätt, puts, detaljer, finish?
Tid? Temperatur? Luftfuktighet? Plats?