Skip to content

Märkning

Föreningen har en ambition att kunna presentera en märkning ”Exceptionell Råvara” till Smakmötet den 31 oktober 2022. 

 – Det måste finnas en belöning för allt arbete som producenten lägger ner. En del av belöningen kan vara märkningen som på sikt kan öka värdet på deras råvaror och förbättra producenternas utvecklingsmöjligheter, säger Exceptionell Råvaras ordförande Fredrik Johnsson. 

Mer information om märkningen kommer under hösten.