Skip to content

Märkning

På Smakmötet den 31 oktober 2022 presenterades den nya märkningen ”Exceptionell Råvara” som föreningen arbetat med i flera år och som fokuserar på smak. 

 – Det måste finnas en belöning för allt arbete som producenten lägger ner. En del av belöningen kan vara märkningen som på sikt kan öka värdet på deras råvaror och förbättra producenternas utvecklings-möjligheter, säger Exceptionell Råvaras ordförande Fredrik Johnsson. Förutom snaran för fågel och taggen för gris, nöt och lamm/får som syns på bilden kommer det finnas vaxat papper och etikett som visar råvarufakta.