Skip to content

Utvecklingsmöten

Dialog och feedback  

Ett utvecklingsmöte fokuserar oftast på en råvara; fågel, gris, nöt eller lamm/ Får. Varje år arrangeras minst 4 utvecklingsmöten, ett för varje köttslag. Under mötet används samma bedömningsmall som ligger till grund för poängbedömningen under Smakmötet på hösten vilket gör att producenterna får full kontroll på hur de behöver utveckla produkten för att kunna nå exceptionell kvalité. Att delta på ett utvecklingsmöte är en unik möjlighet att vid ett och samma tillfälle prova upp till tio olika varianter av en och samma råvara och få ta del av bredden av svensk råvaruproduktion, nätverka och få feedback på sina produkter. Att delta är gratis och det går även bra att delta utan råvara. Vi rekommenderar att först delta på ett utvecklingsmöte innan man anmäler sig till Smakmötet.