Utvecklingsmöte LAMM/ FÅR 8 maj 2023

Plats: Restaurang Brutalisten, Stockholm
Råvaror som testades: Scan, butikslamm (referens), Dalapälsfår, tacka, 6 år. Dorset, pälsfår, Bagge 8 månader. Svensk Lantras, tacklamm, 7 månader. Svensk Lantras, finullstacka, 6 år. Walliska Svartnosfår, tacka 5 år.
Producenter med råvaror: Scan, Anders Gravsjö, Mäjsta Lamm, Rättviksskoljordbruk, Akerbo Blacknose. 

Protokoll_utvecklingsmöte_LammFår_230508