Utvecklingsmöte GRIS 18 maj 2021

Plats: L´Avventura, Stockholm
Råvaror som testades: Treraskorsning, Npir de Bigorre, Mangalitsa, Mangalista/ Linderöd
Producenter med råvaror: Onsberga, Rosa Skattlådan.

Protokoll_Utveckllingsmöte_GRIS_210518