Råvaror från 6 olika raser på årets provning av lamm och får

Stor mångfald på Utvecklingsmötet för gris