Marcus Nyström, Lokalproducerat i Bäst och Sverker Abrahamsson, Jerseyproducent i dialog med Emma Fyman kock Två Skyttlar