Efterdialog med kocken Lars Nilsson, Fredrik Johnsson och STEFAN ERIKSSON