Anna Kaijser LRF och Lena Björkqvist Länsstyrelsen