Tilda, Karin och Hanna från Stiernhööksgymnasiet i Rättvik