Visningsbiten flyttas runt mellan kockarna Mårten och Thomas och producenten Anders