Sebastian från Kagges poängsätter visningsfågel nummer 3