kocken Fredrik Johnson förbereder dagens råvaror för provning