Utvecklingsmöte MALMÖ 26 maj 2021

Plats: Restaurang Mutantur, Malmö
Råvaror som testades: Nöt: SRB, Red Angus, Aberdeen Angus korsning. Gris: Treraskorsning/Piggham, Mangalitsa. Fågel: Vaktel, Pärlhöna. Lamm/Får: Oxford Down, Finull + Texel
Producenter med råvaror: Jordtorpsgård, Emitslöf Dexter & Red Angus, Rosa Skattlådan, KLS Ugglarps,Kalmar, Inbritt Säll, Rugstorps Lantgård, Oveds Kloster.

Protokoll_Utvecklingsmöte_Malmö_210526