Utvecklingsmöte FÅGEL 27 augusti 2019

Plats:
Råvaror som testades: Vaktel blek, Vaktel rosa, Skånsk rosa, Cornish blek, Pärl, Mysk blek.
Producenter med råvaror: Blekslätten, Rosa Skattlådan. 

Protokoll_Utvecklingsmöte FÅGEL_190827