Utvecklingsmöte FÅGEL 17 maj 2021

Plats: Atelje Gastrologik
Råvaror som testades: Japansk Vaktel liten, Japansk Vaktel standard, Japansk vaktel premium, Souche rustique à croissance lente, Skånsk blommehöna, Plymouth Rock, Ayman Cemani, svensk Pärlhöna, fransk Pärlhöna,
Producenter med råvaror: Rosa Skattlådan, Stackvallen.

Protokoll_Utvecklingsmöte_FÅGEL_ 210517