Ultraljud kan ge mer marmorerat kött

Smakmötet, Exceptionell Råvara 2018
Biffstock av en korsning mellan Wagyu och Angus fick 40,05 poäng – 2018 års smakmötes högsta poäng och klassad som Exceptionell Råvara.

Ultraljud kan ge mer marmorerat kött

Ett mer marmorerat nötkött. Det kan bli resultatet av ett forskningsprojekt som mäter marmoreringsgraden med ultraljud på levande nötkreatur. Cecilia Lindahl från det svenska forskningsinstitutet RISE och nötköttsuppfödaren Torbjörn Eriksson från Gymninge gård är optimistiska om möjligheterna. Och på Växa Sverige planerar man nu en helt ny tjänst med ultraljudsscanning ute i nötkreatursbesättningar.

En marmorerad biff med intramuskulärt fett blir saftigare, smakrikare och kan hängmöras längre utan att bli torrt. Det är en viktig kvalitetsparameter som allt fler uppfödare vill kunna styra mot för att kunna leverera en högre köttkvalitet.

Marmoreringsgraden styrs av generna, muskeltypen och nötkreatursrasen men kan även variera inom raserna. Lätta raser, hondjur och äldre djur har mer marmorering. Det intramuskulära fettet ansätts relativt sent i djurets liv. Men den styrs också av tillväxthastighet och utfodringsintensitet.

Ett värdefullt hjälpmedel

Som hjälpmedel för att kunna välja rätt moderdjur, slakttidpunkt och utfodring kan scanning av djuren i en bruksbesättning bli ett värdefullt hjälpmedel.

Metoden används mycket i USA och Kanada. Tekniken är ofarlig och fungerar för både nöt och lammkött men är dyr och kräver certifierade tekniker – bara scanningsutrustningen kostar uppemot 200 000 kronor.

Själva scanningen skiljer sig inte från den som används inom humanvården. Ett högfrekvent ljud på mer än 20kHz skickas genom muskelvävnaden varvid fettet framträder tydligt.

I år och nästa år mäter forskare från RISE djur på svenska gårdar i samarbete med VÄXA Sverige. Fokus ligger på de fyra köttraserna Angus, Hereford, Charolais och Simmental.

Torbjörn Eriksson på Gymninge gård har fått sina djur scannade och han ser potentialen.
– Det kan bli en bra hjälp när man ska selektera moderdjur i en dikobesättning, säger han.

Med ett bra flöde av djur kan man få ned kostnaden till cirka 200 kronor per djur, eget arbete oräknat.

På Växa Sverige planerar man nu för att utveckla en tjänst med ultraljudsscanning.