”Svenska producenter har fantastiska råvaror”

 Stefan Eriksson har varit med i Exceptionell Råvara sedan 2012 och är ansvarig provningsledare, föreläsare och föreningens råvaruexpert.

Vad är din drivkraft att fortsätta arbetet med föreningens verksamhet?
– Anledningen till att det här jobbet fortfarande är så roligt efter 10 år är att vi lär oss något nytt hela tiden inte minst att det är många olika parametrar som styr en råvaras kvalitet som t e x bete, foder, hängning och styckdetaljer med också säsong och slakttid. Våra svenska producenter har fantastiska råvaror som behöver bli kända för kockarna och kockarna behöver välja dem. Vi måste lyfta blicken och samarbeta. Jag säger som vår styrelsemedlem Mattias Dernelid brukar säga, ”Vi konkurrerar inte med varandra utan mot importen av utländska råvaror”.

Vad har du för vision framåt?
– Att vi ska kunna prata om smakprofilerna på de olika raserna i en kunskapsbank och att alla kockar förstår skillnaden mellan de olika råvarorna. Att vi får fram alla olika sorters egenskaper på en hög nivå. Att råvaran är mer än bara mat.