Populär mötesplats för branschen

Smakmötet 2022. Mingel och provsmakning. Foto: Milena Grandi, Martin Servera

”En väldigt positiv upplevelse att delta.” ”Väldigt inspirerande och trevligt att möta alla medverkande.” Var några av alla de positiva omdömen som kom från deltagande producenter på årets Smakmöte på Restaurang L’Avventura. 
Att evenemanget är en uppskattad mötesplats för såväl producenter, kockar men också andra branschaktörer vittnade det höga sorl av röster som hördes inne i matsalen under hela dagen. I köket under ledning av Exceptionell Råvaras ordförande, kocken Fredrik Johnsson rådde full aktivitet från tidig morgon till sen eftermiddag. 

Två lamm/får producenter i samspråk; Anna-Karin Utbult och Björn Lindahl.

 

Lamm/fårproducenterna Lou Norén och Mova Berglund provsmakar fågel.