På jakt efter nya hållbara affärsmodeller

I januari 2023 reste en grupp bestående av 21 kockar och bönder i Exceptionell Råvaras regi till Norra Kalifornien för att hitta nya vägar till marknaden. Studieresan var en del av projektet ”Kortare livsmedelskedjor” och finansierad av Europeiska Jordbruksfonden. Målet var att titta närmare på hållbara affärsmodeller mellan restauranger och producenter som skulle kunna appliceras på den svenska marknaden. 

Under den drygt veckolånga resan hann gruppen besöka grönsaksodlingar, vingårdar, köttproducenter och fantastiska restauranger. De möttes av regn, storm och hagel i ett område som tidigare präglats av torka varför många av samtalen kom att handla om klimatförändringar, naturens utmaningar och hur vi gemensamt kan skapa förutsättningar för en hållbar matproduktion.

Under resan fick deltagarna flera olika uppslag till nya sätt att sälja och utveckla sina produkter som:

 • Andelsjordbruk, prenumeration och medproducentskap
  Flera gårdar låter kunderna betala i förskott och delar på risken genom andelskap.
 • Långsiktiga affärsrelationer
  De har en gemensam planering av kommande odling och uppfödning. 
 • Gemensamma säljarenor
  De säljer sina produkter tillsammans på Farmers market, i gemensamma butiker eller via olika logistiklösningar, ofta med en extern finansiär eller sponsor och ofta kopplat till en restaurang eller butik. Detta gäller särskilt vid Farmers markets där producenterna profilerar sig mot restaurang och gör allt de kan för att underlätta inköp för kockar genom att t ex reservera parkeringsplatser, erbjuda särskilda shoppingvagnar, specialerbjudanden och rabatter.

  Läs mer om Farmers Market mm på sajten Foodwise