På Star Route Farm tittade vi på bevattningsdammar och diskuterade hur restaurangerna kan involveras i odlingen i ett tidigt stadium.