Exceptionell Råvara 2018

Jonas Tunestål, vd KLS i samspråk med Thorsten Laxvik på Rafnaslakt