Amelia Bolmvall, nötproducent från Toftaholms gårdsbutik