Gustav Knuttson, Bhoga, Ulrika Åkesson, Köttföretagen och Fredrik Johnsson