Saga, Samuel, Arvid, Sebastian och Kuba provsmakar råvara