Saga från Kagges bekantar sig med en av dagens råvaror