Producenten Mark och kocken Douglas i ett möte kring råvara