För minnet är det bra att ta en bild på råvaran man provar