Utvecklingsmöte LAMM/FÅR 10 Maj 2021

Plats:
Råvaror som testades: Suffolk Texel, Vit Dorper
Producenter med råvaror: Mörkö Lamm

Protokoll_Utvecklingsmöte_LAMM FÅR_210510