Utvecklingsmöte GRIS 3 maj 2022

Plats: Stockholms Hotell & Restaurangskola
Råvara som testades: Standardgris, Iberico, Mangalitsa+ Linderöd, Mangalitsa
Producenter med råvaror: BondeBlom, Gotland och Wangusgården, Härnösand

Protokoll_Utvecklingsmöte Gris_220503
Råvarufakta_GRIS_220503_BondeBlom
Råvarufakta_GRIS_220503_Wangusgården