Tackaköttsprovning i Jönköping

Under ett år har Region Jönköpings Län, Länsstyrelsen i Jönköping, LRF, Vi kan mat och Hushållningssällskapet Jönköping tillsammans genomfört kurser, seminarier, vandring i fårhagen med kockar mm för att lyfta tackakött. -denna fantastiska råvara som vi vill att fler ska upptäcka. Den 23 oktober fick vi i Exceptionell Råvara äran att vara en del av finalen då vi under ledning av provningsledare Stefan Eriksson genomförde en smakprovning av fyra tackor i olika åldrar. Det blev en väldigt intressant diskussion om parametrarna som påverkar råvarans kvalité som slakt, hängning, sågning och inte minst tillagning. Detta projekt är ett fantastiskt fint exempel på hur olika aktörer kan samverka för att lyfta bortglömda råvaror. Mötet var ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Region Jönköpings län, Hushållningssällskapet i Jönköping, Vi kan mat och LRF och provningen genomfördes inom ramen för den regionala livsmedelsstrategin.


Resultatet från blindprovningen finns här.

#exceptionellravara#utveckling#tackakött#hushållningssällskapet#länsstyrelsenjönköping#regionjönköpingslän #lrf

Radio P4 gjorde ett inslag om tackakött när Exceptionell Råvara gästspelade den 23 oktober. Lyssna på inslaget här