Nytt utvecklingsprojekt tillsammans med RISE

Sedan 2011 har Exceptionell Råvara arrangerat utvecklings-och smakmöten mellan kockar och producenter runt om i Sverige. Syftet har varit att utveckla kvalitén på svenska råvaror, öka mångfalden och skapa nya affärssamarbeten som bidrar till att utveckla svensk gastronomi. Med över 700 provade och bedömda råvaror har föreningen idag en unik kunskap om vilka parametrar som styr en råvaras smak och ätkvalité. Med ekonomiskt stöd från hashtagNötkreaturstiftelsen i Skaraborg driver vi nu ett utvecklingsprojekt tillsammans med RISE Research Institutes of Sweden i Uppsala med målet att skapa en digital Kunskapsbank för nötkött för att sedan kunna gå vidare med andra råvaror.
– Det känns fantastiskt roligt att den Kunskapsbank som diskuterats och efterfrågats i många år nu är på väg att bli verklighet, säger Exceptionell Råvaras verksamhetsledare Lotta Strinnholm.
– För en ideell förening som vår är samverkan med andra aktörer a och o och detta projekt visar hur viktigt det är att hitta rätt samarbetspartners för att kunna gå från idé till genomförande. Vi har massor av smak och möteskompetens i vår förening men nu har vi hittat en partner som har expertkompetensen att utveckla en lösning som gör det möjligt för oss att sprida vår insamlade kunskap till fler.

#ätkvalité #kunskapsbank #nötkött #svenskaråvaror #mötesplats #utveckling.