Mångfald på utvecklingsmöte lamm/ får 8 maj

Lamm/ får är en relativt ny råvara för Exceptionell Råvara men nu ser vi ett ökat intresse hos såväl lamm och fårproducenter som hos kockarna för denna råvara. 
På utvecklingsmötet den 8 maj provades och bedömdes många olika raser: 6 årig tacka av allmogerasen Dalapäls från Anders Gravsjö i Rättvik, 8 månaders bagge av rasen Pälsfår/Dorset från Mäjsta Lamm från Örebro, 2 årig bagge av rasen Walliska Svartnosfår och 5 årig tacka av rasen Valais Blacknose Sheep från Ackerbo Blacknose i Väse, 6 årig tacka av Svensk lantras finull och 7 månaders tacklamm av samma ras från Rättviks Skojordbruk. I provningen ingick även ett referens lamm från Scan.