”Jag är med för att vidareutveckla mina produkter.”

-Jag är ingen tävlingsmänniska men blir triggad av responsen från kockarna och vill självklart få utmärkelsen exceptionell råvara. För att nå dit är utvecklingsmötena jätteviktiga. Det jag lärt mig där är bland annat att styckning och hängmörning har mycket större betydelse för slutresultatet än jag först trodde.”

Anneli Wallin, lammbonde Mörkö Lamm