Exceptionell råvara gris Mangaliza kastrat

Erika Buskas-Wulff från Närsjö Gård, Smakmötet, Exceptionell Råvara 2018