11 biffstockar och 7 kotlettrader testades på Smakmötet i Stockholm den 1 oktober 2018