Skip to content

Bönder och producenter

ATT PRODUCERA FÖR EXCEPTIONELL RÅVARA
En förutsättning för att få delta som producent i projektet
är att eventuella importer/införslar av djur är godkända av 
Sveriges Djurbönders Smittskyddskontroll: 
www.sds-web.se

Vårt djurhälsoläge är unikt och värt att bevara:
www.sds-web.se/sv/startsida/sveriges-djurhalsolage  

Gör importen säkrare:
www.sds-web.se/sv/startsida/gor-importen-sakrare