”Vi konkurrerar inte med varandra utan mot importen av utländska råvaror”

Mattias Dernelid, Martin & Servera, partner